Den 5. Juli 2024 huet Minimiez spéit an der Nuecht 5 klenger opgehol, angefangen vun Een Herz fir Streuner.
Obwuel mer méi wéi voll sinn,huet eis Pflegestelle Nathalie nach séier een Raum präpareiert fir ze nach opzehuelen.
Déi Kléng sinn an kengem sou gudden Zoustand gewiercht an hätten et definitif net méi lang dobaussen gepackt.
Et geet et den Butzen schon besser. Si sinn awer nach ganz verängstegt.