Yara

Den 11. September koum dese klenge Butz nach bei d’Nadja. En kennt vun engem Bauer vu Livange

D‘Yara plennert zesummen mam Gismo an et neit Doheem