10.07.2020

De Petz gouf zu Boulaide vun der Nopesch bruecht. Hire Mann haat en zu Réiden fonnt. Den Aarmen haat 36,5 Ennertemperatur an huet missten an den Inkubator gesaat ginn fir dass de Kierper Hetzt kritt.

Seng Guckelcher waren och ganz verpescht an en huet de Kazeschnapp gehaat.

Him muss nach Medis kréien mee et geet em souweit awer gudd. Heen tobt schon gudd mat senge Kollegen am Zemmer. Den Gandhi, Chilli an Pepper 🙂

De Petz plennert zesummen mam Ghandi den 24. August a séng nei Famill.:)