Mini-Miez Asbl

Mini-Miez ass e Grupp vun Benevolen a grouss Frënn vun de Katzen, déi sech zesummefonnt hu vir de Katzen ze hëllefen, haaptsächlech de Babykatzen déi hier Mamm verluer hunn, ongewollt oder ausgesat sinn, souwéi den trächtegen Katzen ouni doheem oder vun Persounen déi mat dem Obzeien iwwerfuerdert sinn.

Kuck Iech hei d’Miezen un, déi mir de Moment versuergen an déi op een neit Doheem waarden.

Dir wëllt eis ennerstetzten mee wësst net genau wéi? Hei erklären mir wéieng Méiglechkeeten et ginn.


Miezen, deene mir an der Vergangenheet gehollef hunn.