Crispy
Crispy

Den 10. September huet Nadja och nach dës schwarz Kaz vun 4 Wochen opgehol, vu Strossen. Se huet mi langen Pelz. Gouf direkt gudd ugehol vun den...

Weider liesen