Miezemama Chica

an hir 6 Babien (Almira /Blacky / Ghost / Lilly / Lysandra / Tommy) 🙂

Den 23. August krut Minimiez des léif Kazefamill. En Mann wollt
d’Kazemamm net mi haalen an huet se op Facebook fortginn.
Leit hunn se opgehol an Kaz huet op eemol no puer Wochen bei hinnen
gejëngert, an huet missten mat hire Klengen fort well si ze deier ginn an
si iwwerfuedert waren

D’Butzen hunn 6 Wochen. D’Mamm an hir Butzen sinn all ganz schmusereg an heemlech. D’Miezen goufen beim Monni Dokter entwuermt. D’Miezemamm huet och net mi sou en dëcke Bauch an di Kleng weihen em di 600 Gramm.