Des Prachtmiezen kruute mer zu Menster gemellt. D’Nadja ass se siche gangen.

Elo hunn se et gudd an se bléihen vun Dag zu Dag méi op. Sou färterech wi se am Ufank waren, mee mat spillen trauen se sech emmer méi raus 🙂

De Nucki an den Kniwwelie sinn Ufank August an hir neit Doheem geplennert.