Haut um 16. Abrëll 2024 ass eng Mamm mat Babien gemeld ginn. Mer waren dohinner an hun eng Liewendfaal opgesaat mat den 5 Babien dran,wou Mamm no en puer Stonnen drangangen as.

Update: Bis op d‘Lilly an Toffee, sinn all Muezen reservéiert.

Des kleng Maus as den 1. Juni an Minimiez Pflegefamille komm,nodeem “Een Herz fir Streuner” se aus hirer ellener Situatioun rausgeholl haten. Si sutz an engem Auto fest an keng aner weit an breed. Si huet vill gekrasch. An eiser Pflegefamill huet si sech op Fudder gestierzt,dei armen Maischen war ganz vill hongreg. Si as elo bei der Katzenmama Lotti an hiren klengen .